Jak zajistit hladký chod školní družiny?

Vydáno: 6 minut čtení

Nový školní rok je tady a určitě všichni chceme, aby vše probíhalo v pohodě a bez problémů. Ale jak to udělat? Nastavit přísná pravidla? Nebo se naopak soustředit na pohodu vychovatelek a občas přimhouřit oko? A jak najít rovnováhu mezi oběma krajními variantami? Možná jste přesvědčené - v takovém případě vám trochu závidím - že všechno máte pod kontrolou a vaše péče o kolegyně je prostě skvělá. Ale co když... Pojďme se tedy na obě P - pravidla a pohodu - v dnešním článku podívat.

Jak zajistit hladký chod školní družiny?
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ B. Hrabala, Praha, lektorka a konzultantka v oblasti školství
Za

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Začínající učitelé
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Autoevaluace
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Školní družina a školní klub v církevní škole
Snížení úplaty za školní družinu

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání