Dočasná pracovní neschopnost

Lidem, kteří onemocní po 31. 12. 2013, bude náležet nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy. U dočasné pracovní neschopnosti, o které rozhodne lékař do konce letošního roku, náleží nemocenské od 22. kalendářního dne od jejího vzniku. Dne 31. 12. 2013 končí tříleté přechodné období, kdy se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Výběrový pohovor
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Porušení povinností zaměstnance

Poradna

Práce během pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Dlouhodobá pracovní neschopnost vyučujícího a zastupující pedagog
Nekomunikace
Pracovní neschopnost
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Výše příplatku za vedení
Ochranná lhůta
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Zařazení do platového stupně
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění