Školní družiny a kluby přivítaly májové dny v "Chomutovské knihovně"

Vydáno: 1 minuta čtení

Opět se konala z mnoha společných akcí, které pořádají paní vychovatelky z Chomutova a Jirkova.

Školní družiny a kluby přivítaly májové dny v „Chomutovské knihovně“
Hana

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Změna vnitřního řádu školní družiny
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Komisionální zkouška žáka střední školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti

Poradna

Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školní klub
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Vracení úplaty
Zřizovatel
Samostudium
Školní družina