Můj výletní deníček

Vydáno: 1 minuta čtení

Mini knížečka z jednoho listu papíru

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Komisionální zkouška žáka střední školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Voucher místo zrušeného zájezdu
Žákovská a studentská samospráva
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Stanoviska k používání In-karty Českých drah
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Zdravotní způsobilost k tělesné výchově
Výchovná opatření a jejich zveřejňování

Poradna

Poplatky za ŠD při rotační výuce
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Počet žáků ve třídě
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Školní klub
Zřizovatel
Výuka Aj