Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele

Vydáno:

„Jak má postupovat zřizovatel, pokud mu ředitel nahlásí, že škola je ve stávce, je zavřená a není zajištěn vůbec provoz školy, a to ani družiny?“

Související dokumenty

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Pracovní situace

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Předávací protokol
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Návštěva u lékaře
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Stávková pohotovost, stávka a její pracovněprávní dopady
Rozvoj pedagogických pracovníků
Stávka
Stávka a přespočetné hodiny
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Hospitace
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Poradna

Zřizovatel
Školní klub
Jmenování ředitele
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Zřizovatel
Doplňková činnost
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Úplata za ŠD
Platový tarif vedení školy
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Platová třída 13
Uhrazení dluhu
Vzdání se pracovního místa ředitele školy