Stravování dětí v mateřské škole - 2. část: Tohle já nejím!

Vydáno: 12 minut čtení

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s pomocí dospělých samy zpracovat? Následující seriál nabízí inspiraci, jakým způsobem můžeme děti blíže seznamovat s plody a rostlinami, které samy vypěstují.

Mgr.
Miroslava
Strakatá
ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
Proč děti některá jídla v mateřské škole odmítají
V mateřských školách se poměrně často stává, že děti odmítají některá jídla. Důvody bývají dětmi uváděny různé, například:
*
„Mně to nechutná“ – děti zkouší tento argument, aniž by jídlo skutečně ochutnaly.
*
„Honzík to také nejí“ – napodobují některé děti, které chtějí oběd, přesnídávku nebo svačinu odnést.
*
„Tohle maminka nevaří“ – tento argument používají děti nejen na méně tradiční, avšak zdravé potraviny, nebo jiné než obvyklé kombinace, například složení oběda, ale „zkouší“ to i na klasická jídla jako jsou třeba brambory a maso, těstoviny apod.
Co se

Související dokumenty

Články

Stravování dětí v mateřské škole - 3. část
Stravování dětí v mateřské škole - 6. část
Stravování dětí v mateřské škole - 5. část
Stravování dětí v mateřské škole - 4. část
Stravování dětí v mateřské škole - 1. část: Okurka nevyroste v supermarketu

Pracovní situace

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Povinnosti a možnosti zaměstnavatele za mimořádné situace
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“

Poradna

Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Školení hygienického minima
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně