SKŘ - není fér brát dětem budoucnost

Vydáno: 11 minut čtení

Na stránkách Řízení školy se setkáváme s osobnostmi, které v současné době působí ve Stálé konferenci ředitelů (SKŘ). Jak žáky, pedagogy i kolegy ze SKŘ vnímá Mgr. Aleš Hajíček, ředitel ZUŠ Teplice, pedagog na teplické konzervatoři a člen Kolegia předsedy UR ZUŠ ČR? Jaký přístup při řízení školy v této složité době pokládá za správný?

SKŘ – není fér brát dětem budoucnost
Jiří
Stárek
Vedl rozhovor, předseda SKŘ a ředitel ZUŠ Hostivař.
Benchlearning SYPO aneb Učení se od jiných a s jinými
Online vzdělávací aktivita je zaměřená na „učení se od jiných“. Jeden ředitel či ředitelka hostitelské školy představí svůj ředitelský příběh a s pomocí průvodce vedou účastníky benchlearningu k přemýšlení nad vybraným tématem. Účastníci tak mají jedinečnou možnost inspirovat se a sdílet, co a jak se daří či nedaří kolegům i jim samotným. Mohou tak objevit, co by se chtěli sami naučit a v čem se zdokonalit.
Ředitelé a ředitelky škol, nejste v tom sami
Pojďte se poučit ze silných stránek i případných chyb kolegů z řad pedagogů z jiných škol. Komunikujte s kolegy, sdílejte společně s nimi své postřehy z praxe, podělte se o svůj osobní příběh. Rozšiřte si obzory a dál se osobně i profesně rozvíjejte.
Aktuální nabídku najdete na https://www.p

Související dokumenty

Články

SKŘ - je potřeba uvažovat v kontextu 22. století
SKŘ - Čím silnější škola a učitel, tím slabší žák
SKŘ - Trochu lepší svět? Mít co říct, to není výzvou jen pro novináře
Stálá konference ředitelů - propojit ředitele škol napříč celým vzdělávacím systémem

Pracovní situace

Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Žákovská a studentská samospráva
Malotřídní základní škola
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Organizační řád školy
Výroční zpráva o činnosti školy
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Konání pedagogické rady
Kalendář
Školní řád pro základní umělecké školy
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel