Organizační řád školy

Organizační řád školy je dokument, který zakotvuje postavení školy, předmět činnosti, její organizační členění, orgány a způsob řízení. Pojem organizační řád sice není přímo uveden v zákoníku práce, ale z § 124 odst. 3 zákoníku práce lze dovodit, že existuje dokument, který určuje tzv. stupně řízení (a následně i výši příplatku za vedení).