Na co nemáme zapomenout v debatě o podpoře ředitelské profese

Vydáno:

Smyslem série debat, kterou odstartoval na konci dubna Aspen Institute CE ve virtuálním studiu Nadace České spořitelny, je pojmenovat, v čem a proč je profese ředitele klíčová pro proměnu a rozvoj školy, a především se zamyslet, jak to zařídit, aby kvalifikovaných ředitelek a ředitelů v českých školách bylo více a měli lepší podmínky pro výkon své profese. Debaty se kromě online diváků účastnilo pět hlavních diskutujících a odborný panel složený ze širokého spektra účastníků od ústředního školního inspektora, přes ředitelky a ředitele základních i středních škol až po akademiky.

Na čem existuje shoda

V debatě o ředitelském tématu samozřejmě nezačínáme od nuly. Vede se už mnoho let, i proto mezi odbornou veřejností v mnoha bodech existuje shoda. Přinejmenším v tom, že ředitel je pro proměnu školy klíčová funkce a stát mu neposkytuje prakticky žádnou podporu. Nepomáhají ani poměrně nízké platy, vztáhneme-li je k náročnosti ředitelské pozice, která

Související dokumenty

Pracovní situace

Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Jak zadat školní web
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Zajištění personalistiky ve škole
Kompetence vedoucích pracovníků v oblasti kontroly
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP a speciálně pedagogické centrum
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Strategické řízení a plánování v digitální škole

Poradna

Zřizovatel
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Ukončení předškolního vzdělávání
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání