Zajištění personalistiky ve škole

Vydáno:

Současné pojetí personalistiky se vyznačuje přesunem většiny pravomocí a odpovědností souvisejících s řízením a vedením zaměstnanců na vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení organizace. Každý, kdo v organizaci řídí a vede jiné zaměstnance, musí každodenně zvládat řadu personálních činností. Personalistiku ve škole zajišťuje ředitel školy a ostatní vedoucí zaměstnanci pověření řízením a vedením podřízených zaměstnanců.

Související dokumenty

Pracovní situace

Návštěva u lékaře
Pracovní místa
Získávání zaměstnanců
Personální evidence
Předávací protokol
Co je to whistleblowing?
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Vytýkací dopis
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Překážky v práci na straně zaměstnance
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Pracovní cesty
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Výběrový pohovor

Poradna

Zástupce ředitele
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Absence učitelů - studium
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Pracovnělékařské prohlídky
Přímá vyučovací povinnost
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Asistenční pes