MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům

Vydáno:

Jen v nemnoha zemích světa je tradice a rozšíření předmětových postupových soutěží a přehlídek na tak vysoké úrovni jako v České republice. V průměru se do nich každý školní rok zapojuje 35 % žáků, kterým s přípravou pomáhají tisíce učitelů, z nichž se na soutěžích mnoho podílí i organizačně. Přístupy jednotlivých škol se ale značně liší - někde mají pedagogové podporu ze strany vedení školy větší, jinde menší. Možnosti ředitelů základních škol (dále jen "ZŠ") odměňovat jejich práci "navíc" byly do minulého roku omezené. I proto se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") rozhodlo situaci změnit a připravilo pro ZŠ program, jehož obdoba několik let úspěšně funguje na středních školách a umožňuje odměnit pedagogy, jejichž žáci uspějí ve vybraných soutěžích.

Související dokumenty

Pracovní situace

Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - psycholog
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odnětí osobního ohodnocení
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Stávka a přespočetné hodiny
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Odměňování mzdou

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Kvalifikace
Příplatek
Důchod
Cestovní náhrady
Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Granty
Finance
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas