Komenský vám pomůže s návratem žáků do škol

Vydáno:
Je před námi návrat žáků a studentů do školních lavic a snad už i nový školní rok s prezenční výukou. Jak již nabádali odborníci na vzdělávání, dejme dětem dostatek prostoru pro socializaci a nesnažme se hned dohnat zameškané učivo. Pro adaptaci na školní prostředí připravila Škola pro Život několik programů (více na

www.skolazivot.cz).

Nový online program Jak zvládat těžkosti
Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme, nebo ne. Buď je na sebe necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. V programu Jak zvládat těžkosti bychom společně s žáky rádi přicházeli na to, co v tom pro nás může být užitečné.
Inspirací nám bude životní příběh J. A. Komenského
, který to v životě také neměl jed

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Adaptační kurzy
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Komisionální zkouška žáka střední školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Adaptace zaměstnanců
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání