Změny ve stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vydáno: 10 minut čtení

Letošní rok je rokem, kdy Poslanecká sněmovna připravila velkou řadu změn, které se týkají školství, a další změny se stále chystají. Mezi ty připravované patří i změna vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která by měla být provedena vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Změny ve stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
JUDr.
Eva
Janečková,
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany osobních údajů, pracovní právo, poskytování sociálních služeb a svobodný přístup k informacím
Připravované změny se dotknou stanovování výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Tato novela je reakcí na novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která od 1. 1. 2024 mění ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona.
Současná právní úprava
Podle současného znění §

Související dokumenty

Pracovní situace

Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
První kroky při vymáhání dlužného školného
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Platby za pomůcky v MŠ
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Novela vyhlášky o školním stravování

Poradna

Školní klub
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Zřizovatel
Úplata za zájmové vzdělávání
Jmenování ředitele
Kalkulace úplaty
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
GDPR
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ

Zákony

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
108/2006 Sb. o sociálních službách
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání