Hejblíkovic písničky ve školní družině

Vydáno: 5 minut čtení

Znáte německé písničky pro děti, tzv. Kreisspiele? Jejich princip je pořád stejný: jednoduchost, jasná struktura, opakování a učení prožitkem - ať už prostřednictvím pohybu, nebo gesta spojeného s významem slova. Tyto písničky jsem často v originále zpívala doma se svými dětmi. Když jsem pak začala vést kroužky pro předškoláky, pátrala jsem po podobných písničkách v češtině. Ke svému překvapení jsem zjistila, že jich moc není. Protože jsem překladatelka, zkusila jsem některé přeložit. Ačkoliv přeložit není úplně to správné slovo, spíš jsem na základě této inspirace začala skládat české verze. A měla jsem velkou radost, když hned při prvním "uvedení" v září 2014 měly velký úspěch u dětí i rodičů.

Hejblíkovic písničky ve školní družině
Jitka
Nosková
Renata
Dudová
První reakce a začátek Hejblíkovic
Maminky dětí z kroužků byly nadšené a chodily

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Kurz horské turistiky
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Lyžařský výcvik
Bílá kniha
Lyžařský kurz
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Komisionální zkouška žáka střední školy
Mediální vzdělávání
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)

Poradna

Výuka Aj
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Snížení úplaty za školní družinu
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Problémy ve třídě
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
IVP
Počet žáků ve třídě
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“