Družení 2022

Vydáno: 3 minuty čtení

Na dvoudenním inspirativním semináři Družení 2022 se počátkem června v Praze sešlo 150 vychovatelů a vychovatelek školních družin a klubů z celého Česka. Seminář uspořádal Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).

Družení 2022
NPI ČR
Setkávání vycho

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Školní družina a kritéria ČŠI
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bílá kniha
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Mediální vzdělávání
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Výuka Aj
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek