První profesní zkušenosti začínajících učitelek mateřské školy

Vydáno: 16 minut čtení

Každoročně, na počátku nového školního roku, nastupují do mateřských škol (dále jen MŠ) absolventky studijního oboru učitelství pro mateřské školy. Do MŠ samozřejmě mnohde nastupují nové pracovnice či pracovníci i na místa kuchařek, školnic, uklízeček, popř. na další pozice, a to nejen nově, ale přinejmenším po dovolené opětovně. Cílem článku je prezentovat první pedagogické zkušenosti, které získaly začínající učitelky mateřských škol po nástupu do praxe.

První profesní zkušenosti začínajících učitelek mateřské školy
Doc. PaedDr.
Radmila
Burkovičová
Ph.D.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Předpokladem pro výkon činnosti učitelky standardní mateřské školy s běžným vzdělávacím programem pro děti předškolního věku je získání odborné kvalifikace. Podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. to lze několikerým způsobem. Jednak středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy nebo, pokud studentka absolvovala vychovatelství, vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku. Učitelka mateřské školy rovněž získává kvalifikaci absolvováním vyššího odborného vzdělání, jež získala ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy. I vyšším odborným školám je umožněno realizovat další studijní programy, po jejichž absolvování je možné vykonávat učitelství v mateřské škole. Učitelka získává kvalifikaci také vysokoškolským vzděláním, získaným studiem v akreditovaném studijním programuv oblasti pedagogických věd, zaměřeným na přípravu učitelů mateřské školy, nebo pedagogiky, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy. Zákon rovněž uvádí i další možnosti ve vysokoškolském vzdělávání, po jejichž absolvování může absolvent pracovat na pozici učitelky mateřské školy.
Vysokoškolské studium bakalářského stupně oboru učitelství pro mateřské školy probíhá v s

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Specifika řízení soukromé a církevní školy

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí