Návrat zaměstnance do práce po dlouhodobé absenci

Vydáno: 4 minuty čtení

Při dlouhodobější absenci zaměstnance v práci mohou vznikat otázky, jakým způsobem se s návratem tohoto zaměstnance vypořádat a co by měl zaměstnavatel při návratu učinit. V tomto článku se proto zaměřím na možné problémy, kterým může zaměstnanec při návratu do práce čelit, a povinnosti zaměstnavatele související s návratem zaměstnance do práce.

Návrat zaměstnance do práce po dlouhodobé absenci
Mgr.
Martin
Kaplán
Právník ČMOS PŠ
Povinnosti zaměstnavatele

Související dokumenty

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Indispoziční volno
Covid-19 jako nemoc z povolání
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Telefonické ověřování výše platu
Překážky v práci na straně zaměstnance
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Návštěva u lékaře
Pracovní místa
Získávání zaměstnanců
Hodnocení pracovního výkonu
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Platový výměr
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Personální evidence

Poradna

Podání léku dítěti s epilepsií
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
Zmocnění zdravotníka
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené