Covid-19 jako nemoc z povolání

Vydáno:

Kdy se jedná o učitelovu nemoc z povolání? Co může učitel po zaměstnavateli požadovat? Jak postupovat?

Související dokumenty

Pracovní situace

Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Rozvoj pedagogických pracovníků
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Počítačová pracovna
Alkohol na pracovišti

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Podání léku dítěti s epilepsií
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců