Online kurz "S asistenty k lepší škole"

Vydáno: 18 minut čtení

Projekt společnosti Člověk v tísni – online kurz S asistenty k lepší škole – se zaslouženě probojoval mezi deset finalistů ceny EDUína 2021. O kurzu samotném a také o možnostech pomoci dětem s nedostatečnou podporou ze strany rodiny jsme si povídali s lektorkami Adélou Lábusovou a Alexandrou Petrů.

Online kurz "S asistenty k lepší škole"
Nikola
Findová
Vedla rozhovor, spolupracovnice redakce Řízení školy
V čem může váš projekt pomoci? A jaké na něj máte ohlasy?
Náš kurz by měl poskytnout ucelenou metodickou podporu těm, kdo pracují s dětmi s nedostatečnou podporou vzdělávání v rodině. V Česku moc takových návodů není, snad kromě Bedekru sociálním znevýhodněním a Katalogu podpůrných opatření, který vznikl v rámci projektu spojeného s přípravou novely zákona v roce 2016. V něm je stručně popsáno mnoho metod, ale spíše teoreticky. My se snažíme pomocí příběhu psaného očima dítěte vysvětlit, jak dané postupy a metody v praxi použít a proč jsou účinné. V tom je, domnívám se, náš projekt ojediněly. Kurzy zatím absolvovalo 2000 účastníků a zpětné vazby jsou velmi spokojené. Mně se moc líbila zpětná vazba od účastnice, která napsala, že jí kurz ukázal, že svět není černobíly a každá mince má dvě strany. Mám radost, že se nám, ač jen formou online vzdělávání, podařilo vysvětlit, že řešením není nějaká univerzálně funkční metoda, ale individuální přístup. Podařilo se jednoduše vysvětlit složitost.
Pro koho je váš online kurz určeny a kdo všechno se jej může zúčastnit?
Kurz je úplně pro všechny pedagogické pracovníky. Snažíme se podporovat a posílit pozici asistentů / asistentek pedagoga, neboť to potřebují, jejich role je významná, ale výklad je i pro vyučující. Už jenom proto, že hlavním poselstvím je spolupráce. Ta je klíčová. Pokud kurzem projde pouze asistent/ka, ztrácí to trochu smysl. Důležité je sjednocení pohledu a přístupu, aby použití určitych metod nebo postupů bylo v souladu. Ideálně by tedy kurzem měli projít oba –

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Cíle profesního učení
Rozvoj pedagogických pracovníků
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů

Poradna

Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Prodloužení zkušební doby
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Smlouva
IT technika do výuky a nákup z dotace
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga