Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Vydáno:

Cílem tohoto článku je vysvětlit, jak posuzovat nároky zaměstnance z více pracovněprávních vztahů k jednomu zaměstnavateli, a také ukázat rozdíly mezi výkonem prací v jednom pracovněprávním vztahu a ve více pracovněprávních vztazích.

Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Mgr.
Martin
Kaplán
právník Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ)
Potřebuje-li zaměstnavatel, aby pro něj zaměstnanec konal více různých prací, má v zásadě dvě možnosti: sjednat jeden pracovněprávní vztah s dostatečně širokým druhem práce nebo v

Související dokumenty

Pracovní situace

Návštěva lékaře
Práce přesčas
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Co je to whistleblowing?
Změna pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Indispoziční volno
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Ukládání peněžitých postihů zaměstnancům
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Platový výměr
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Zařazování do platových tříd - metodik pro vzdělávání; lektor-instruktor
Zařazování do platových tříd - psycholog

Poradna

Střet zájmů
Úvazky
Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Uznání praxe učitelů
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Jmenování ředitele
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě