Potkali se u školy

Vydáno: 4 minuty čtení

Kdo by neznal animovaných medvědů Břetislava Pojara!

Potkali se u školy
Mgr.
Jaroslava
Kolesová,

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za vedení – nároková složka platu
Školská rada z pohledu legislativy
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Zajištění personalistiky ve škole
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Vedení porad
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek