Další vzdělávání pedagogických pracovníků - pracovní cesty

Vydáno:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále také „DVPP“) je jednou z povinností pedagogů vyplývajících z pracovněprávního vztahu. V souvislosti s DVPP jsou pedagogičtí pracovníci obvykle zaměstnavatelem vysíláni na pracovní cesty. Tento článek vysvětlí, kdy vyslání na pracovní cestu zaměstnavatelem přichází do úvahy a jaké nároky zaměstnanci s vysláním na pracovní cestu mohu vzniknout.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – pracovní cesty
Mgr.
Martin
Kaplán
právník, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
(§ 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“, a § 230 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Související dokumenty

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Cíle profesního učení
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Rozvoj pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů

Poradna

Pracovní cesta ve svátek
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Stravné při DVPP a pravidelné pracoviště pedagoga
Proplacení pracovní cesty
Povinnost učitele zúčastnit se adaptačního kurzu
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Cestovní náhrady
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí