Nese mé, bú, ššš hu hú aneb Dětská vánoční bude děti bavit

Vydáno: 3 minuty čtení

Až budete přemýšlet, jakou písničku s dětmi nacvičit pro letošní vánoční besídku, můžete sáhnout po Hejblíkovic Dětské vánoční. Je vhodná pro menší děti i předškoláky, děti se ji snadno a rychle naučí, ale hlavně je bude náramně bavit. A nejen je, také jejich rodiče.

Nese mé, bú, ššš hu hú aneb Dětská vánoční bude děti bavit

Související dokumenty

Pracovní situace

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Vzdělávání koordinátorů EV
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Nastavení strategie výuky na dálku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Výuka Aj
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II