Finanční gramotnost - modelové úlohy

Vydáno:

Následující modelové situace vytvořené pomocí tabulkového kalkulátoru MS Office Excel slouží k praktickému využití. 

Řízení školy

Sestavený materiál představuje elektronickou podporu ke knize Finanční gramotnost - výpočty v Excelu. Lze ji využít i samostatně. Hlavní pozornost je věnována výpočtům z oblasti finančních a bankovních transakcí