Zařazení zaměstnance do platové třídy

Vydáno:

Platový tarif tvoří největší složku platu zaměstnance. Pro jeho určení je nutné zaměstnance zařadit do platové třídy a zpravidla i do platového stupně. Správné zařazení do platové třídy je důležité nejen pro určení výše platového tarifu, ale v mnoha případech se od platové třídy odvíjí nárokové složky platu zaměstnance.

Řadoví zaměstnanci
(§ 123 odst. 1 a 2 a § 136 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [dále jen zákoník práce], § 2 a 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů [dále jen nařízení vlády o platech])
Při zařazení zaměstnance do platové třídy vychází zaměstnavatel z druhu sje

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Telefonické ověřování výše platu
Žádosti o informace o výši platu zaměstnanců
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Hodnocení pracovního výkonu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Platový výměr
Co je to whistleblowing?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Školský zákon a jeho vyhlášky
Odborová organizace
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Poradna

Úvazky
Intervence
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Koordinátor ŠVP
Odměna
Jmenování ředitele
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě