Společná část maturitní zkoušky v roce 2023

Vydáno: 11 minut čtení

Cílem článku je shrnout základní pravidla konání společné části maturitní zkoušky, popsat podmínky konání společné části maturitní zkoušky cizinců dle Lex Ukrajina a upozornit na zjištění České školní inspekce související s touto částí maturitní zkoušky. Text článku se vztahuje na střední školy všech zřizovatelů.

Společná část maturitní zkoušky v roce 2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Základní pravidla konání společné části maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je upravena § 78 a § 78a školského zákona. Tato pravidla konání společné části maturitní zkoušky byla naposledy novelizována s účinností od 1. 10. 20201). Podrobnější normy konání didaktických testů obsažené v § 5 až 13 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „maturitní vyhláška“), byly novelizovány s účinností od 15. 10. 20202) a s účinností od 1. 1. 20223).
Důsledkem uvedených změn je redukce společné části maturitní zkoušky pouze na zkoušky ve formě didaktických testů a prodloužení doby konání většiny z nich. Porovnání doby trvání jednotlivých didaktických testů je obsaženo v následující tabulce.
 
Účinnost do 31. 12. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura
trvá 75 minut
trvá 85 minut
Didaktický test ze zkušebního předmětu ciz

Související dokumenty

Zákony

200/1990 Sb. o přestupcích
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
284/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
405/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
530/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela vyhlášky o školním stravování
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě