Návrat zaměstnance do práce po dlouhodobé absenci

Vydáno: 5 minut čtení

Při dlouhodobější absenci zaměstnance v práci mohou vznikat otázky, jakým způsobem se s návratem tohoto zaměstnance vypořádat a co by měl zaměstnavatel při návratu učinit. V tomto článku se proto zaměřím na možné problémy, kterým může zaměstnanec při návratu do práce čelit, a povinnosti zaměstnavatele související s návratem zaměstnance do práce.

Návrat zaměstnance do práce po dlouhodobé absenci
Mgr.
Martin
Kaplán,
právník ČMOS PŠ
Povinnosti zaměstnavatele

Související dokumenty

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Indispoziční volno
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Platový výměr
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Telefonické ověřování výše platu
Překážky v práci na straně zaměstnance
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise

Poradna

Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Podání léku dítěti s epilepsií
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent