Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec ve výpovědní lhůtě šel na neschopenku, při kontrole dodržování režimu DPN ovšem nebyl dvakrát zastižen v místě hlášeného pobytu. Záznamy o kontrole byly poslány zaměstnanci do vlastních rukou, na OSSZ a lékaři. NA OSSZ mi bylo řečeno, že zaměstnanci nemusím vyplatit náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Jak dál postupovat, aby bylo všechno správně právně ošetřené, když mu náhradu vyplatit nechci?

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
JUDr.

Související dokumenty

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Autoevaluace
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Začínající učitelé
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Školní družina a kritéria ČŠI
Závodní stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Nekomunikace
Pracovní neschopnost
Home office
1,5 úvazek pedagog + asistent
Předávání agendy
Podání léku dítěti s epilepsií
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ochranná lhůta
Výpověď
Výše příplatku za vedení
Pracovní řád pro zaměstnance škol