Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec ve výpovědní lhůtě šel na neschopenku, při kontrole dodržování režimu DPN ovšem nebyl dvakrát zastižen v místě hlášeného pobytu. Záznamy o kontrole byly poslány zaměstnanci do vlastních rukou, na OSSZ a lékaři. NA OSSZ mi bylo řečeno, že zaměstnanci nemusím vyplatit náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Jak dál postupovat, aby bylo všechno správně právně ošetřené, když mu náhradu vyplatit nechci?

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
JUDr.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Závodní stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Autoevaluace
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Hodnocení a evaluace
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školní družina a kritéria ČŠI

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Přítomnost zřizovatele ve škole
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Dlouhodobá pracovní neschopnost vyučujícího a zastupující pedagog
Práce během pracovní neschopnosti
Nekomunikace
Pracovní neschopnost
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Podání léku dítěti s epilepsií
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Výše příplatku za vedení
Ochranná lhůta
Výpověď
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Home office
1,5 úvazek pedagog + asistent
Předávání agendy

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce