Návrat zaměstnance do práce po dlouhodobé absenci

Vydáno: 4 minuty čtení

Při dlouhodobější absenci zaměstnance v práci mohou vznikat otázky, jakým způsobem se s návratem tohoto zaměstnance vypořádat a co by měl zaměstnavatel při návratu učinit. V tomto článku se proto zaměřím na možné problémy, kterým může zaměstnanec při návratu do práce čelit, a povinnosti zaměstnavatele související s návratem zaměstnance do práce.

Návrat zaměstnance do práce po dlouhodobé absenci
Mgr.
Martin
Kaplán,
právník ČMOS PŠ
Povinnosti zaměstnavatele

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Financování nepedagogické práce ve školní družině
Školní družina a kritéria ČŠI
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Co je to whistleblowing?
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Závodní stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Autoevaluace

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
AG testy
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny