Výzvy pro speciálního pedagoga na základní škole v době on-line vzdělávání. Potřeby klientů a jejich řešení

Vydáno: 8 minut čtení
Když začínalo on-line vzdělávání, stáli před výzvami, jak zvládnout výuku, nejen učitelé, ale i školní speciální pedagogové. Určitě si podobně jako já kladli otázky: Půjde poskytovat speciálně pedagogickou podporu on-line? Jak zajistit speciálně pedagogickou péči? Co s pravidelnými konzultacemi s rodiči? V současné době už máme všichni nějaké zkušenosti, přesto jsem se rozhodla sepsat článek o tom, s čím jsem se setkávala, co jsem musela řešit a jak jsem to řešila. Třeba to bude pro někoho inspirace.
 
Výzvy pro speciálního pedagoga na základní škole v době on-line vzdělávání. Potřeby klientů a jejich řešení
PhDr.
Kamila
Balharová
speciální pedagožka, Centrum rozvoje dětí
Nejjednodušší pro mě bylo převést konzultace rodičů a jejich dětí do on-line prostoru. Naučila jsem se vyvolat meet a rodičům jsem poslala odkaz. Nejdříve jsem začala organizovat on-line setkávání s rodiči, kteří už na pravidelné konzultace ve škole chodili. Když jsem si na on-line prostředí zvykla, začala jsem dělat i setkávání s rodiči, kt