Zvláštní příplatek pedagogického pracovníka ve škole odměňující zaměstnance platem

Vydáno:
Cílem článku je okomentovat určení výše zvláštního příplatku podle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to od 1. 9. 2021.

 

Zvláštní příplatek pedagogického pracovníka ve škole odměňující zaměstnance platem
PhDr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školstvíwww.monikapuskinová.cz
Rekapitulace právní úpravy
V případě zaměstnance, který je odměňován platem, je výkon práce v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy kompenzován zvláštním příplatkem dle § 129 zákoníku práce.
Konkrétní podmínky určení výše zvláštního příplatku se stanoví nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 341/2017 Sb.“)v § 8 a příloze č. 5.
Zvláštní příplatek třídního učitel

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné

Poradna

Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Příplatek
Pracovní cesta ve svátek
Koordinátor ŠVP
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Školení o víkendu
Příplatek
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Výše příplatku za vedení
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Asistent v roli třídního učitele
Specializační příplatek a dohoda o provedení práce pedagožky na mateřské dovolené

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě