Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Vydáno: 7 minut čtení
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změny za období listopad 2022
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
Poradenské služby ve školství
Informace MŠMT
Zdroj: www.msmt.cz, www.edu.cz
Opatření obecné povahy Přijímací řízení
Opatření obecné povahy Přijímací řízení nabylo účinnosti dne 27. 10. 2022 a vymezuje pro přijí

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Novela školského zákona
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Školský zákon a jeho vyhlášky
Novela maturitní vyhlášky
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doprovod do školy
Soukromá škola - stravování
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Jmenování ředitele
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
FKSP
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
FKSP a Flexi passy