Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)

Vydáno: 19 minut čtení

Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabyla novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).

Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
specialista na školskou legislativu; www.monikapuskinova.cz
JUDr.
Petr
Bukovjan
specialista na pracovní právo a pracovněprávní judikaturu
Novela přinesla mj.
důležité změny v právní úpravě sjednávání pracovního poměru na dobu určitou s pedagogickým pracovníkem
. Cílem tohoto článku je tyto změny popsat a pomocí příkladů vysvětlit, jak jsou nově nastaveny podmínky pro „řetězení“ doby trvání pracovních poměrů na dobu určitou pedagogických pracovníků. První část článku se zaměřuje na pravidla opakování/prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou, kdy u zaměstnavatele
nejsou
dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce
ve smyslu ustanovení§ 39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Text článku se shodně vztahuje na školy veřejné i neveřejné.
Dosavadní právní úprava v zákoně o pedagogických pracovnících
Jak vyplývá z ustanovení § 1 odst. 1 ZoPP, tento zákon upravuje mj.
zvláštní pravidla pro sjednávání doby trvání pracovního poměru pedagogických pracovníků.
Tato pravidla jsou vymezena v ustanovení § 23a ZoPP. Do 31. 8. 2023 platilo následující:
§ 23a zákona o pedagogických pracovnících (ve znění účinném do 31. 8. 2023)
(1) Na pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka se vztahuje zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát.
(3) Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
183/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Změna pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Výpověď
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD