Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?

Vydáno:

Tisíce mrtvých, desetitisíce zraněných, miliony vyhnaných z domovů. Další miliony žijící ve strachu z toho, že je zasáhne raketa, náboj, střepina… A to aniž by se jakkoli provinili. Každému soudnému člověku je jasné, kde je dobro a kde zlo. Kdo je obětí a kdo viníkem. Ale bohužel se objevují i tací, kteří ruskou agresi proti obyvatelům Ukrajiny schvalují nebo kteří šíří nepravdivé či velmi zkreslené informace, jejichž cílem je obhájení ruské agrese.

Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Mgr.
Jan
Kaczor
Právník pro ScioŠkoly
Co má dělat škola, když se takový člověk objeví mezi žáky, jsme již psali v Řízení školy 5/2022. Ale co když se objeví mezi učiteli? A co s tím může dělat rodič, žák, student nebo kolega?
Jaké jsou povinnosti učitele?
Povinnosti pedagogického pracovníka při vzdělávání definuje především § 22b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), přičemž zajímat nás bude hned písm. a). Podle něj je pedagogický pracovník povinen
vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
.
Jedním z cílů vzdělávání je podle § 2 odst. 2 písm. a) školského zákona
rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven (...) mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, (...)
. Podle písm. c) pak
pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv
a svobod (...)
. Cíle vzdělávání závazně definuje i čl. 13 odst. 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, podle nějž je jedním z cílů vzdělávání rozvoj
vzájemného porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi rasovými, etnickými a náboženskými skupinami, jakož i rozvoj činnosti Organizace spojených národů pro zachování míru.
Je evidentní, že vzdělávací činnost, jejímž cílem je podpořit u žáků příznivý postoj k ruským válečným zločinům na Ukrajině, je v přík

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela maturitní vyhlášky
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přespočetné hodiny
Jmenování ředitele
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy