Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Tematická zpráva ČŠI 2017
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Výuka plavání a omluvenky
Zřizovatel
Doplňková činnost
Vozíčkář
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Nehodnocení
Zřizovatel
Soukromá škola - stravování
Jmenování ředitele
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Přítomnost zřizovatele ve škole

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)