Zřizovatel

Plné znění otázky

Mám dotaz k úpravě vztahů mezi zřizovatelem a školou a dodržováním zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Námi zřízená škola mě uložený odvod z investičního fondu (nařízen dle zmíněného zákona §28 odst. 9 písm. b) na rok 2021 vždy s platností 21. dne v měsíci. Jak postupovat v případě, že škola nedodržovala stanovené datum splatnosti, především v prosinci 2021, kdy byl odvod zaplacen až v roce 2022, konkrétně 5.1.2022. Nařízený odvod nakonec sice organizace zaplatila v celkové stanovené výši na rok 2021, ovšem nedodržela stanovenou lhůtu vlastně ani měsíce a ani roku. Jde podle zákona 250/2000 Sb. § 28  odst. 10 písm. f) o porušení rozpočtové kázně? A v případě, že ano, nařizujeme odvod do rozpočtu dle §28 odst. 11? Nařizujeme ho ve výši toho odvodu, který zaplatil pozdě?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů