Internetové stránky ZUŠ - pomoc i inspirace

Vydáno:

Mnohé internetové stránky českých základních uměleckých škol se v této době proměnily tak, aby potřebné informace a nabízená pomoc byly srozumitelné i pro ukrajinské uprchlíky. Oslovili jsme ředitele těchto škol a položili jim tři stejné otázky.

Internetové stránky ZUŠ – pomoc i inspirace
MgA. Vojtěch Maděryč, ředitel ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
Jaký je váš osobní důvod pro to, že jste začali aktivně pomáhat ukrajinským uprchlíkům a zapojili je do činnosti na vaší škole?
Události na Ukrajině v souvislosti s ruskou agresí mě nenechaly klidným. Celým svým zaměřením jsem mírumilovný člověk a násilí neschvaluji v žádné formě. Jen těžko si dovedu představit, čím vším si lidé na Ukrajině museli projít a bohužel stále ještě musí procházet. Pokouším se vžít se do jejich situace, procítit a prožít jejich utrpení a strádání a vím, že toho nejsem sch

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Elektronická třídní kniha
Školní elektronická pošta
Jak zadat školní web
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Školská rada z pohledu legislativy
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Školní řád pro základní umělecké školy
Zajištění personalistiky ve škole
Získávání zaměstnanců pomocí internetu
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP a speciálně pedagogické centrum

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Online výuka
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub