Společná výuka tělesné výchovy chlapců a dívek

Vydáno:
Může výuka tělesné výchovy na střední škole probíhat ve spojené třídě? Tedy dívky a chlapci dohromady?
Jedná se o početně malou třídu – 18 žáků.
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.

Odpověď:
1. Právní předpisy
Školský zákon ani prováděcí vyhláška neupravuje povinné dělení výuky tělesné výchovy podle pohlaví – na dívky a chlapce.
Šatna, umývárny a záchody musí být samozřejmě oddělené pro dívky a chlapce dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory