Vychytávky školní družiny. 1. část - prostor na nerušenou činnost

Vydáno: 3 minuty čtení

Víte, na co se rodiče obvykle ptají, když se zajímají, kam zapíšou své dítě do první třídy? Na školní družinu! Jaká je její provozní doba, zda nabízí kroužky, které akce připravuje v průběhu školního roku... To je určitě dobrá zpráva, kdyby následně nepřišly požadavky. Objevují se v průběhu školního roku a někdy je těžké jim vyhovět. Pojďme se v miniseriálu podívat, jaké vychytávky si připravit, aby školní družina fungovala a všem aktérům - i když se jim to třeba nelíbí - bylo jasné, že je to ku prospěchu všech. A jaká je dnešní vychytávka? Jak zařídit prostor pro nerušenou činnost.

Vychytávky školní družiny
1. část - prostor na nerušenou činnost
Mgr.
Irena

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní družina a kritéria ČŠI
Změna vnitřního řádu školní družiny
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Spolupráce pedagogických pracovníků
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Začínající učitelé
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Vnitřní řád školní družiny
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Snížení úplaty za školní družinu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Samostudium
Školní družina
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel