Děti s autismem nemají svůj vlastní svět, jen s námi neumí komunikovat...

Vydáno: 15 minut čtení

„ABA třída“ je speciální učebna pro žáky s poruchou autistického spektra (a jinými poruchami), která využívá principy aplikované behaviorální analýzy. Jednu takovou třídu se podařilo založit rodinám Nábělkových a Urbanových a zajistit tak vzdělání pro jejich kluky s autismem Tobiáše a Matyáše. V založení konceptu ABA třídy pomohl Tomáši Nábělkovi spolek MODRÝ KRUH, který zveřejnil dárcovskou výzvu na podporu obou chlapců. Jaká je další činnost MODRÉHO KRUHU a jaké největší předsudky o autismu dodnes panují? Nejen o tom jsme si povídali s tatínkem Tobiáše Tomášem Nábělkem.

Děti s autismem nemají svůj vlastní svět, jen s námi neumí komunikovat…
Oliver
Jahn
Vedl rozhovor, spolupracovník redakce
Vy sám máte syna Tobiáše, kterému byl diagnostikován autismus. Jak moc vás tento fakt motivoval k založení spolku MODRÝ KRUH? Myslíte, že byste se dětem s autismem věnoval, i kdyby to tak nebylo?
To opravdu ne, tématu autismu jsem se začal věnovat až poté, co byl autismus diagnostikován mému synovi. Do té doby by mě to asi nenapadlo (smích). A MODRÝ KRUH? Celé to začalo vlastně trochu jinak, chtěli jsme mít stránky, na kterých bychom sdíleli návody, tipy a rady, jak s těmito dětmi pracovat, aniž bychom do té doby aplikovali nějaké určité metody. V té době jsme ještě neměli žádné velké vlastní ambice, hlavně jsme se snažili sehnat Tobiáškovi dobrou školu, takovou, kde by uměli pracovat s jeho potřebami. Hledali jsme možnosti, a to vlastně děláme do teď. Pak jsme zjistili, že metoda, která by mohla našemu Tobiáškovi pomoci a která vyhovuje i nám, už existuje (ABA) a začali jsme se poohlížet po školách, kam by mohl náš syn chodit.
Mohl byste čtenářům vysvětlit, co je to aplikovaná behaviorální analýza (ABA)?
V tuhle chvíli je asi důležité říct, že já jsem hlavně rodič. Nejsem ani pedagog, ani specialista nebo odborník na děti s PAS. J