Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

Vydáno:

Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

Zápis ve školním roce 2019/2020

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Specifické momenty přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
"Zápisová turistika"
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Mimořádné zápisy
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné

Poradna

Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad