Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 1. část

Vydáno: 6 minut čtení

Ředitelka mateřské školy JE manažerka! Kolikrát jste toto slýchaly a věřím, že jste na označení byly náležitě hrdé. I když jste možná říkaly: „Jsme přece hlavně učitelky, chceme pracovat s dětmi...“ Jenže, ředitelská funkce je opravdu posunem jiným než čistě pedagogickým směrem. Teď se navíc do popředí dostává termín pedagogický lídr, tedy pro mateřské školy spíše pedagogická lídryně (opravdu toto slovo existuje – minulé volby to ukázaly – i v ženském rodě). „To, že může toto slovo působit neobvykle, je (zatím) dáno jeho malou frekvencí. Pokud bude lídryň přibývat a frekvence slova stoupne, nikoho již výraz lídryně nepřekvapí (podobné rozpaky budilo kdysi slovo ministryně).“ Takové vysvětlení nabízí Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy – 1. část
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha; lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání
Každopádně si myslím, že ať už se vaše funkce označuje různě, ať už se důraz klade na řízení o

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Povinné předškolní vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Předškolák a očkování
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima

Články

Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 4. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 3. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 2. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 5. část