O odvaze a překonávání bariér a předsudků

Vydáno: 10 minut čtení

Honza (Jan Beneš – vychovatel ve školní družině, ZŠ Pernerova, Praha 8) se objevil jednoho letního dne v DYS-centru Praha na konzultaci. Sdělil mi, že má specifické poruchy učení, že mu učení nikdy moc nešlo, ale že se rozhodl učit se anglicky, a tak by se rád zeptal, jestli je možné mu vůbec nějak pomoci, i když už je dospělý. Obdivovala jsem jeho odvahu pustit se do takto náročné nové věci, obzvláště poté, co mi odvyprávěl svůj životní příběh.

O odvaze a překonávání bariér a předsudků
Jana
Pechancová
Vedla rozhovor, DYS-centrum Praha, z. ú.
Na prvních pár lekcích jsme pracovali na zlepšení plynulosti čtení a čtení s porozuměním, pracovali jsme s klíčovými slovy, se slovníky, s přemosťováním. Povzbuzovala jsem ho v tom, že všechny životní zkušenosti nám mohou pomoci při učení a zapamatování si různých informací. Podporovala jsem ho, aby se nebál mluvit, odpovídat, zkoušet, opakovat nahlas. Z jeho jednoslovných odpovědí se postupně staly věty, záhy se mu dařilo více a lépe popisovat vše, o čem potřeboval mluvit.
Protože jeho živ