Krácení a přečerpání dovolené

Vydáno:

V posledním čísle Řízení školy jsme si ukázali, jak se v praxi „krátí“ dovolená z důvodu (omluvených) překážek v práci na straně zaměstnance. Vysvětlili jsme si, že od ledna 2021 se z těchto důvodů dovolená ve skutečnosti nekrátí, ale tyto překážky se limitovaně, či bez omezení započítávají do výkonu práce zaměstnance. Krátit dovolenou může zaměstnavatel jen pro neomluveně zameškanou směnu. Jak v praxi postupovat? A jak naložit s přečerpanou dovolenou, když pracovní poměr zaměstnance nečekaně skončí?

Krácení dovolené pro neomluvenou absenci v práci

O neomluvenou absenci v práci se jedná zejména v případech, kdy zaměstnanec není na pracovišti zaměstnavatele a přitom k tomu neexistuje omluvitelný důvod – např. překážky v práci na straně zaměstnance, čerpání dovolené atd. V současné době, kdy kupříkladu výuka probíhala a zčásti ještě probíhá online, se pak o neomluvenou absenci v práci může jednat též v případech, kdy zaměstnanec měl v pracovní době konat práci (na dálku), ale ve skutečnosti ji nekonal. Neomluvená absence v práci je přitom nejen porušením pracovních povinností zaměstnance, které za určitých okolností může skončit výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru, ale též jediným případem, kdy se může zaměstnavatel rozhodnout zkrátit zaměstnanci právo na dovolenou.
Do roku 2020 mohl zaměstnavatel zaměstnance za neomluvenou absenci poměrně zásadně postihnout v právu na dovolenou. Krácení bylo možné o 1 až 3 dny

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Směrnice k čerpání dovolené
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Čerpání dovolené
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě