Povinnosti a možnosti zaměstnavatele za mimořádné situace

Vydáno:

Mnoho zaměstnavatelů a zaměstnanců čelí novým nástrahám způsobeným vládními nařízeními vydanými v souvislosti se šířením coronaviru COVID-19. Jaké možnosti se v této situaci v pracovním právu nabízejí?

Související dokumenty

Pracovní situace

Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Výkon práce zaměstnanců – nepedagogických pracovníků
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Neočkované dítě v mateřské škole
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Poradna

Plán dovolených
Dovolená
Dovolená
Smlouva
Zákoník práce
Dovolená
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance
Přestávky v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Sčítání dvou DPP u jednoho zaměstnavatele
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Asistent pedagoga, pedagog
Nárok na dovolenou při rodičovské a mateřské dovolené

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů