Cvičení se Štístkem - Každodenní aktivity rozvíjející zdravý pohyb

Vydáno:

I při běžných každodenních aktivitách se dá najít prostor pro jednoduché, zdravý pohyb rozvíjející hry. Nemusí vždy jít o speciální cvičení v rámci pohybových chvilek. Důsledným vedením dokážete zábavnou formou i při běžných aktivitách děti vést ke zdravým pohybovým návykům. Dnes se zaměříme na optimální sed a prevenci vzniku ploché nohy.

Cvičení se Štístkem – Každodenní aktivity rozvíjející zdravý pohyb
Mgr.
Petra
Nyklová
DiS.
zakladatelka projektu Zdravé štístko; učitelka

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě