Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí šk. roku 2022/2023

Vydáno: 12 minut čtení

Cílem článku je rekapitulovat důležité činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2022/2023 a zdůraznit činnosti nebo skutečnosti relativně nové. Pokud se určité části článku vztahují pouze na základní školy nebo střední školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí šk. roku 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školství,
Nové právní předpisy
V průběhu celého školního roku 2022/2023 budou výchovný poradce a školní metodik prevence brát v potaz novelu , která nabyla účinnosti 30. 6. 20221).
Novelou se prodlužuje platnost zákona do konce školního roku 2022/2023, a proto se prodlužuje i doba, ve které
*
lze žákovi – cizinci nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka (§ 3),
*
ředitel střední školy nebo konzervatoře může při postupu podle § 63 školského zákona přijmout a zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku (§ 4 odst. 1),
*
v přijímacím řízení ke

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2023/2024
Kalendář
Ukončení školního roku
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Plán vlastního hodnocení
Měsíční plán zahájení školního roku
Oblasti plánování zaměstnanců
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Strategické řízení a plánování v digitální škole

Poradna

Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce