Unikátní projekt propojil školství a cestovní ruch na Vysočině

Vydáno: 2 minuty čtení

Kraj Vysočina je zřizovatelem přibližně stovky příspěvkových organizací, především v oblasti školství, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví. Snahou kraje je z pozice zřizovatele vytvářet podmínky pro spolupráci těchto organizací napříč širokým spektrem, tj. odbourávat pověstný resortismus. Vhodnou formou takové spolupráce jeprojektorganizace Vysočina Tourism, která se zabývá cestovním ruchem, určený školám a spočívající v plánování výletů, exkurzí a vzdělávacích aktivit.

Příspěvková organizace Vysočina Tourism vytvořila ucelenou nabídku pro mateřské, základní a střední školy na svém území. Na jednom místě nyní lze nalézt souhrn vzdělávacích aktivit, které školy poptávají.

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Pracovní situace

Lyžařský kurz
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Škola v přírodě - směrnice
Lyžařský výcvik
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Výpověď smlouvy o ubytování

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Koordinátor ŠVP
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Faktura za lyžařský kurz pedagogický doprovod
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Škola v přírodě
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka