Pokud chcete něco změnit, vydržte a důvěřujte

Vydáno:

V návaznosti na první text Petra Valenty o leadershipu ve školství: Jak se vede, řediteli? Aneb dilema mezi řízením a vedením, publikovaný v Řízení školy 5/2021, přinášíme rozhovor s Mgr. Bc. Gabrielou Křížkovou, ředitelkou Základní a Mateřské školy Teplice. Jak pracuje se svým týmem, se svými silnými a slabými stránkami a co by vzkázala ostatním ředitelům?

Jak vnímáte rozdíl mez manažerem a lídrem?

Manažerem se člověk může stát tak, že je do role jmenován. Tímto způsobem jsem se stala manažerkou, ředitelkou školy i já. Vždy jsem měla představu, že ředitel školy je hlavou systému, řídí lidi, nastavuje pravidla, plánuje, organizuje, stanoví cíle a kroky k jejich dosažení. Tak jsem také školu ze začátku řídila. Postupem času jsem ale zjišťovala, že to je málo. Lidé ve škole dělali, co se jim řeklo, avšak bez nadšení, bez elánu, jen plnili úkoly. Bylo zapotřebí je získat pro věc, nadchnout, inspirovat je, aby se cíle školy staly i jejich cíli. Právě v době, kdy jsem začala př