Lékařské prohlídky

Vydáno:

Jsme školská organizace, občas zaměstnáváme pracovníky na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce. Můžete nám sdělit, jestli tito pracovníci musí mít také před uzavřením těchto dohod lékařskou prohlídku a výpis z Rejstříku trestů?

Lékařské prohlídky
JUDr.
Eva
Janečková
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění p. p.
-
§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění p. p.
ODPOVĚĎ:
Vstupní lékařské prohlídky jsou upraveny zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) tohoto zákona uvádí, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pokud se na vás nevztahuje ani jedna z výše uvedených kategorií, není nutné, aby se zaměstnanci zaměstnaní na DPP či DPČ podrobili vstupní lékařské prohlídce. Pokud jde o výpis z Rejstříku trestů, je podstatná pozice, na které dotyčný pracovník bude pracovat. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) vyžaduje pro pozici pedagogického pracovníka bezúhonnost. Pokud se bude jednat o pozici, kde zvláštní zákon doložení bezúhonnosti nevyžaduje, je vyžádání výpisu z Rejstříku trestů zcela na uvážení zaměstnavatele.

Související dokumenty

Pracovní situace

Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Indispoziční volno
Návštěva lékaře
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Co je to whistleblowing?
Odborová organizace
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Návštěva u lékaře
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance

Poradna

Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
Zmocnění zdravotníka
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách